Rusmanto, S.Pd.I, M.Pd.I
NIK: -
NIP: -
NUPTK: -
Jenis Kelamin: L
T.T.L: Wonogiri, 07 Januari 1988
Agama: ISLAM
Pendidikan: S2
Jurusan: PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Status: KEPALA SEKOLAH
Jenis GTK: KEPALA SEKOLAH
Alamat : Jl. Bintan No. 3 Grogolan RT 01 RW 01 Ketelan Surakarta