KELAS VII J

No NIS Nama Kelas Detail
1 11127378 ALDA MARLINA VII J
2 11127379 ALIFFIA FITRIFAJRIYAH SAHRIDIY VII J
3 11127380 ANANG MA RUF VII J
4 11127381 ANELKA LAZUARDI S VII J
5 11127382 ASTRI NUR RAHMAWATI VII J
6 11127383 ATSMARA TSANIYA FAZA HERMATANI VII J
7 11127384 AULIA DEVINA ANNISAFITRI VII J
8 11127385 AULIA ULFIE RINDIANTIKA VII J
9 11127386 BEBEN YOBANDRIYAN VII J
10 11127387 DENIA NOVIANTI VII J
11 11127388 DESY LESGIA SUKMARA VII J
12 11127389 DESY NURLATHIFAH VII J
13 11127390 ERDITA AULIA SYAHARANI VII J
14 11127391 ERIKA MAYA SARI VII J
15 11127392 FAHMI SUBHAN MAHENDRA VII J
16 11127393 FAJAR REFALDY VII J
17 11127394 FHANNY SHALMAN VII J
18 11127395 FIRDA SEPTIANNY VII J
19 11127396 GABRIEL VENDI MAHENDRA KUSUMA VII J
20 11127397 HENDI HARYADI VII J
21 11127398 IDA AYU SOMYA IP VII J
22 11127399 IDRIS MURSYID KHAIRI VII J
23 11127400 INDAH MULYAWATI VII J
24 11127401 IRVAN FAUZAN PRANADETHA VII J
25 11127402 ISMI RAMADHANI SUKMA VII J
26 11127403 JESSICA KEZIA SHEKINAH VII J
27 11127404 KARIZA RAI SHAFIRA VII J
28 11127405 MIRDAD FADHIL MUHAMMAD VII J
29 11127406 MOHAMAD IMRAN VII J
30 11127407 MUHAMAD AQIL ATTAMI VII J
31 11127408 MUHAMMAD VIKRI ARDIYANSYAH VII J
32 11127409 MUHAMMAD YOGI EKASAPUTRA VII J
33 11127410 NADA FEBIA VII J
34 11127411 NARENDRA NABIL MUMPUNI VII J
35 11127412 OMAR HAFIZ SHIRAZI VII J
36 11127413 ORYZA SAFIRA PUTERI VII J
37 11127414 PEGGY TSANIYA SEPTIANI VII J
38 11127415 PUTRI LESTARI IRIANI VII J
39 11127416 SABIAN SALSABILA RACHMAT VII J
40 11127417 SANCHIA AZARIA SULAEMAN VII J
41 11127418 SITI ARYATI VII J
42 11127419 TEGUH SISWANTO VII J

You May Also Like